sp16@sp16.siemianowice.pl
ul. Szymanowskiego 11
41-103 Siemianowice Śląskie
Telefon  32 220 14 80

Logopeda

 

Zadania logopedy

 

Logopeda bada i studiuje procesy komunikacji człowieka na różnych etapach rozwoju i w różnych sferach jego aktywności w celu promowania rozwoju komunikacyjnego, edukacyjnego, społecznego i zawodowego.

Zajmuje się korygowaniem wad wymowy i usprawnianiem motoryki aparatu mowy, profilaktyką, likwidowaniem objawów zaburzonej komunikacji językowej, uwarunkowanych środowiskowo lub organicznie, stymulacją mowy opóźnionej i rehabilitacją mowy po wypadkach lub incydentalnych urazach czy udarach mózgowych (w przypadku całkowitej lub częściowej utraty mowy lub/i rozumienia). Kiedy mowa nie rozwija się, lub prognozy rozwoju są mało optymistyczne, a także wtedy, gdy mowa jest niezrozumiała dla otoczenia, logopeda poszukuje wspomagających lub alternatywnych form i metod porozumiewania się.

Zadania logopedy obejmują:

 • prowadzenie pracy profilaktycznej i terapeutycznej w celu likwidowania lub zmniejszania zaburzeń komunikacyjnych dzieci, młodzieży i dorosłych;
 • prowadzenie doradztwa logopedycznego;
 • ustalanie postępowania korekcyjno-terapeutycznego (np. na etapie diagnozy, prewencji i terapii logopedycznej);
 • prowadzenie pracy profilaktycznej i terapeutycznej w zakresie czytania i pisania, a w wielu przypadkach w zakresie ogólnego rozwoju psychomotorycznego;
 • utrzymywanie właściwych kontaktów z rodzinami dzieci i młodzieży objętych opieką logopedyczną, nauczycielami, oraz innymi terapeutami (psychologiem, rehabilitantem), by wspólne poszukiwać rozwiązań problemów wynikających z zaburzeń komunikacji;
 • prowadzenie badań logopedycznych, obejmujących studia teoretyczne, badania empiryczne i porównawcze, formułowanie definicji, hipotez i praw;
 • opracowywanie, adaptowanie oraz weryfikowanie narzędzi badawczych do diagnozy i terapii zaburzeń komunikacji;
 • przeprowadzanie badań logopedycznych z wykorzystaniem różnych narzędzi badawczych w celu ustalenia stanu rozwoju mowy i zaburzeń komunikacyjnych;
 • ocenianie i interpretowanie wyników badań oraz formułowanie wskazań;
 • przygotowywanie i wygłaszanie referatów, komunikatów i raportów naukowych lub popularnonaukowych oraz publikowanie wyników badań i eksperymentów;
 • wykonywanie wspólnie z innymi specjalistami zadań pokrewnych.

 

Zapraszam do współpracy, Beata Dębowska, logopeda

 

Ciekawostki logopedyczne

Drogi rodzicu czy wiesz, że sprawność rąk ma duży wpływ na rozwój mowy dziecka?

Odpowiedzialne za ruchy rąk obszary w naszym mózgu graniczą z polami, które odpowiadają za ruchy narządów mowy. Dlatego tak ważne jest by Twoje dziecko było sprawne manualnie. Sprawne rączki dziecka mają ogromny wpływ na rozwój i sprawność narządów artykulacyjnych. Ponad to sprawne dłonie to warunek nadawania komunikatów niewerbalnych np. gestu wskazywania palcem. Dbając o sprawność dłoni Twojego dziecka, dbasz o rozwój motoryki małej.

W jaki sposób usprawniać dłonie dziecka?

- masażyki, dotykanie różnorodnych faktur, konsystencji

- wszelkiego rodzaju zabawy paluszkowe oraz manipulacyjne

- zabawy plasteliną, ugniatanie, lepienie, wałkowanie mas sensorycznych

- mieszanie, przesypywanie kasz, ryżu, makaronu itp.

- przypinanie oraz odpinanie klamerek do prania

- zapinanie guzików

- nawlekanie koralików

- zabawy z nakrętkami: zakręcanie, odkręcanie butelek

- kolorowanie, wydzieranie, naklejanie.

 

„Dłonie wspierają nasz rozwój intelektualny. Kiedy dziecko nauczy się używać dłoni, może zgromadzić wiele doświadczeń w swoim otoczeniu. Potrzebuje ćwiczeń i doznań, żeby rozwinąć najpierw świadomość, a potem intelekt i wolę.” M. Montessori