sp16@sp16.siemianowice.pl
ul. Szymanowskiego 11
41-103 Siemianowice Śląskie
Telefon  32 220 14 80

KSIĘŻNICZKA NA ZIARNKU GROCHU

KSIĘŻNICZKA NA ZIARNKU GROCHU

10 kwietnia przedszkolaki z oddziału zerowego wybrały się do MDK w Piekarach Śląskichna przedstawienie pt. „Księżniczka na Ziarnku Grochu”, przygotowane przez aktorów Teatru Współczesnego z Krakowa

Pełna uroku, koloru i wesołych piosenek nowoczesna wersja znanej i lubianej baśni Andersena przeniosła nasze dzieci w fantastyczny świat Króla Grocha, Królowej Grochówki i ich syna Księcia Groszka. Dowcipne dialogi i zmieniająca się dekoracja obrazująca przygody królewskiej rodziny nie pozwoliły na nudę. Nieoczekiwane zwroty akcji, efekty dźwiękowe i świetlne znakomicie koncentrowały uwagę młodych widzów na wydarzeniach rozgrywających się w Grocholandii.

Spektakl bardzo podobał się dzieciom. Uśmiechnięte, zadowolone i pełne wrażeń powróciły do przedszkola.

PODSUMOWANIE PROJEKTU "SZKOŁA HARMONIJNEGO ROZWOJU"

PODSUMOWANIE PROJEKTU
"SZKOŁA HARMONIJNEGO ROZWOJU"

W sierpniu został zakończony projekt „ Szkoła harmonijnego rozwoju”, który był realizowany w szkołach podstawowych w Siemianowicach Śląskich. Projektem w naszej placówce objętych zostało 32 uczniów klas III a potem IV  oraz ich rodzice  .

Rodzicom w ramach projektu zostało udzielone wsparcie w formie :

- 3 spotkań  z nauczycielami i specjalistami;

- 3 prelekcji i szkoleń  prowadzonych przez pedagogów i psychologów  nt.: Jak pomóc dziecku w nauce”, „Rola pozytywnych wzmocnień w edukacji dziecka”, „Jak zachęcić dziecko do samodzielności i wzmacniania poczucia własnej wartości.”

Efektem tych spotkań  i szkoleń  jest zwiększenie aktywności rodziców w procesie edukacyjnym i życiu szkoły.

Dla uczniów zorganizowano zajęcia edukacyjne rozwijające kompetencje:

- w zakresie języka angielskiego  wsparciem  objęto 18 uczniów  w terminie  od 01.09.2011  do 25.06.2012

- w zakresie matematyki wsparciem objęto 18 uczniów w terminie  od 01.09.2011 do 22.06.2012

- w zakresie przyrody wsparciem objęto 12 uczniów w terminie  od 01.09.2011 do 25.06.2012

- w zakresie informatyki wsparciem  objęto 12 uczniów w terminie  od 01.09.2011 do  14.06.2012

W sumie zorganizowano po  204  godziny z każdych   zajęć edukacyjnych  .

Każde dziecko uczestniczyło w 2 różnych zajęciach edukacyjnych .

Ponadto dzieci uczestniczyły w zajęciach z pedagogiem i psychologiem w wymiarze 80 h dla każdego z nich w terminie od  05.05.201  do 19.06.2012.

Dodatkowo dla uczestników projektu zorganizowano po  5 wyjazdów edukacyjnych  na oddział do:

a)      Instytutu Fizyki na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Przygotowano 2 zajęcia nt.: „Fizyka w atmosferze”  w dniu  17.04.2012    oraz „ Jak widzę świat”  w dniu  15.05.2012;

a)      Planetarium Śląskiego w Chorzowie na seans pt. „Królestwo planet” w dniu 10.05.2012    ;

b)      Stacji Klimatologicznej oraz Obserwatorium Astronomicznego w Chorzowie na zajęcia pt.: „Od pomiarów do prognozy”  w dniu 23.05.2012     ;

c)       Pałacu Młodzieży w Katowicach na zajęcia pt.: „Zwierzęta, rośliny i głazy, czyli o figurach przystających”  w dniu 12 .06.2012

Dzięki projektowi placówka wzbogaciła się o tablicę multimedialną, laptop i projektor, z którego mogą korzystać obecnie już wszyscy uczniowie. Dla wszystkich szkól uczestniczących w projekcie zostały zakupione 4 aparaty BioFeedback –u.

Udział w tym projekcie pomógł uczestnikom w :

- zwiększeniu motywacji do rozwijania swoich zainteresowań i talentów,

- uzyskiwaniu wyższych ocen ,

- wzroście pewności siebie i poprawy samooceny,

- zdobyciu umiejętności pracy  w grupie,

- wzroście kompetencji społecznych,

- poprawy umiejętności komunikacji.

SHR - informacje

Szkoła Harmonijnego Rozwoju

 

 

PROJEKT REALIZOWANY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
W SIEMIANOWICACH ŚL.
W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI
WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
ORAZ EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

 

Czytaj więcej: SHR - informacje

Przyrządy przyrodnika

PRZYRZĄDY PRZYRODNIKA

W trakcie zajęć Młodzi Przyrodnicy poznają przyrządy w pracy przyrodnika. Obserwują świat niewidoczny dla ludzkiego oka, lecz widoczny dla mikroskopu.

CZWARTAKI NA UNIWERSYTECIE

ZAJĘCIA NA UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM DLA IV KLASY W RAMACH PROGRAMU "SZKOŁA HARMONIJNEGO ROZWOJU"

Uczniowie klasy IV uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych zatytułowanych „Fizyka w atmosferze”, prowadzonych przez pracowników naukowych Pracowni dydaktyki fizyki – Instytutu Fizyki na Uniwersytecie Śląskim, panie: Janinę Pawlik, Anetę Szczygielską i Stefanię Widuch.

 

Czytaj więcej: CZWARTAKI NA UNIWERSYTECIE

PRZYRODNICY BADAJĄ

PRZYRODNICY BADAJĄ...

Młodzi przyrodnicy w trakcie zajęć badają najbliższe środowisko. Prostymi metodami starają się określić stan środowiska naturalnego: poziom hałasu, czystość powietrza, stopień zniszczenia gleby oraz stopień przekształcenia środowiska przez człowieka.

STYLE UCZENIA SIĘ

STYLE UCZENIA SIĘ I WSKAZÓWKI DO PRACY

Styl kinestetyczny

Kinestetycy to dzieci, które dużo gestykulują i są bardzo ruchliwe. Na to, co dzieje się wokół nich reagują całym sobą. Uczą się poprzez wykonywanie i bezpośrednie zaangażowanie. Chcą wszystko czuć i wszystkiego dotknąć, często ocierają rękami ściany idąc korytarzem, opierają się na przedmiotach i sprzętach znajdujących się dookoła. Najlepiej pamiętają to, co sami wykonali, ich wyobraźnia pracuje w ruchu. Muszą się poruszać (wiercić), lubią coś trzymać, czymś manipulować. Podskakują z zadowolenia, tupią ze złości. Chętnie rozkładają
i składają rzeczy z części, znakomicie realizują się w zadaniach sportowych. Lubią bliski kontakt z drugim człowiekiem podczas rozmowy (dotykanie, klepanie), ale nie są dobrymi słuchaczami. Żeby uważnie słuchać lub oglądać muszą się poruszać, zmieniać pozycje.

Kinestetycy dostrzegają cały obraz, ale trudniej im zauważyć szczegóły. Kiedy coś do nich mówimy nie będą pamiętać szczegółów, a jedynie sens wypowiedzi.

Używają słów typu: pójść, poczuć, złapać, zaskoczyć, uchwycić, poszło gładko. Powiedzą: czuję się dobrze.

Czytaj więcej: STYLE UCZENIA SIĘ

Dla rodziców

RODZAJE INTELIGENCJI I SPOSOBY ICH ROZWIJANIA

Teoria Inteligencji Wielorakiej.

Teoria zakłada, że wszystkie typy inteligencji współistnieją ze sobą. Niektórzy uczniowie mają jeden dominujący rodzaj inteligencji, inni kilka lub nawet wszystkie. Umiejętności wchodzące w zakres poszczególnych typów, nie są od siebie niezależne, współistnieją ze sobą i są ze sobą powiązane. Rozwijając jeden rodzaj wpływamy również na inny. Wszystkie inteligencje współpracują ze sobą. Inteligencje można rozwijać poprzez różne ćwiczenia. Chodzi o stymulowanie nie tylko mocnych stron, ale również i tych słabych. Rozpoznanie możliwości dziecka. Zapewnienie bodźców stymulujących różne rodzaje inteligencji. Najbardziej docenianą w szkole jest inteligencja matematyczno-logiczna
i lingwistyczna. Każde dziecko powinno odkryć swoje zdolności i predyspozycje.
W kolejnym etapie ważne jest dobranie odpowiednich metod dydaktycznych. Ważne jest to żeby jak najwcześniej rozpoznać swoje predyspozycje i dostosować do nich swój sposób zdobywania wiedzy, uczenia się i zapamiętywania. Warto pamiętać, iż dominacja posiadanych rodzajów inteligencji może zmieniać się wraz z wiekiem.

 

Czytaj więcej: Dla rodziców

TABLICA MULTIMEDIALNA

Tablica multimedialna

Nie oddzwonionym narzędziem pomagającym w prowadzeniu zajęć jest otrzymana w ramach programu tablica multimedialna, która została zainstalowana w oddzielnej sali aby każda z grup biorących udział w projekcie mogła z niej korzystać.Umożliwia ona dzieciom poszerzać  wiedzę w sposób bezpośredni  poprzez obserwację, bezpośrednie zaangażowanie w realizowany temat. Uczniowie maja możliwość projektować własne pomysły jak i również realizować polecenia zgodnie z instrukcją nauczyciela. Tablica uatrakcyjnia prowadzenie zajęć oraz zwiększa zaangażowanie dzieci.