sp16@sp16.siemianowice.pl
ul. Szymanowskiego 11
41-103 Siemianowice Śląskie
Telefon  32 220 14 80

Stołówka - informacje

 

SZANOWNI PAŃSTWO INFORMUJEMY, ŻE OBIADY W SZKOLE RUSZAJĄ OD 11.09.2023

CENA ZA OBIAD W TYM ROKU WYNOSI 6,00 ZŁ

 

UMOWA NA OBIADY DO POBRANIA NA STRONIE INTERNETOWEJ LUB W ŚWIETLICY 

 

Opłatę miesięczną należy wpłacić do 20 dnia każdego miesiąca /np. za wrzesień do 20 września/

Wyjątek stanowi opłata za grudzień – do 10 grudnia 2023. Datą wpłaty jest data wpływu na konto szkoły.

NUMER KONTA DO WPŁAT:

ING Bank Śląski 79 1050 1357 1000 0022 6701 6299

Tytuł wpłaty: OBIADY ZA M-ĄC: ........, IMIĘ I NAZWISKO, KLASA/GRUPA PRZEDSZKOLNA 

UWAGA!! W ZWIĄZKU Z AUTOMATYCZNYM ROZLICZANIEM WPŁAT PROSIMY O DOKŁADNY OPIS PRZELEWU I NIE ŁĄCZENIE WPŁAT (ZA KAŻDE DZIECKO OSOBNY PRZELEW)

Od nieterminowych opłat naliczane będą odsetki.                          

Prosimy rodziców o wpłacanie kwoty zawsze zgodnie z informacją o opłatach oraz o terminowość wpłat. W przypadku nieobecności dziecka w szkole, system będzie odliczał właściwą kwotę automatycznie. Prosimy aby samodzielnie nie korygować wysokości opłaty, a ewentualne nieścisłości można wyjaśnić poprzez sekretariat lub intendentkę szkolną.

Nieobecność dziecka spowodowaną chorobą i powodująca nieobecność powyżej jednego dnia należy zgłosić przez e-dziennik (do intendenta), telefonicznie pod numerem telefonu 505-685-441 lub w sekretariacie szkoły w pierwszym dniu. Jeżeli nieobecność zostanie zgłoszona w terminie opłata za niewykorzystane obiady zostanie odliczona od kwoty w następnym miesiącu. Nie dotyczy to jednak pierwszego dnia absencji chorobowej. Jednodniowe nieobecności nie podlegają odliczeniu.