sp16@sp16.siemianowice.pl
ul. Szymanowskiego 11
41-103 Siemianowice Śląskie
Telefon  32 220 14 80

UCZEŃ Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU

Dzieci i młodzież z ASD to różnorodna grupa pod względem funkcjonowania społecznego i intelektualnego. Nie ma zatem sztywnych ram i schematów postępowania, jednak brak indywidualizacji edukacji może spowodować stagnację rozwojową, a nawet regres.

Uczniowie z ASD realizują swój obowiązek szkolny na różne sposoby - szkoły specjalne, klasy integracyjne, szkoły ogólnodostępne, formy indywidualnego nauczania. Placówki oświatowe zobligowane są do rozpoznania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów oraz udzielania im wsparcia.

Gdzie szukać pomocy?

Do zadań pedagoga szkolnego należy:

 • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów i analiza przyczyn niepowodzeń szkolnych,
 • wstępna diagnoza i terapia uczniów mających trudności z nauką (np. dysleksją),
 • kierowanie uczniów na badania i terapie do specjalistycznych poradni,
 • określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów uczniów na tle konfliktów rodzinnych lub rówieśniczych,
 • udzielanie uczniom porad w wyborze dalszego kierunku kształcenia, badania zainteresowań uczniów pod kątem wyboru zawodu,
 • udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie problemów wychowawczych,
 • udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze i dydaktyczne,
 • rozwiązywanie konfliktów na drodze mediacji,
 • podejmowanie działań wychowawczych, opiekuńczych i profilaktycznych, wynikających z programów obowiązujących w szkole,
 • współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę (z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją, Sądem Rodzinnym i Nieletnich i innymi).

 Masz konflikt z rówieśnikami?    Nie potrafisz porozumieć się ze swoimi rodzicami?   Odczuwasz niechęć lub brak motywacji do nauki?  

NIE JESTEŚ SAM ZE SWOIMI PROBLEMAMI !!!

Czasem wystarczy krótka rozmowa, a problem staje się błahy!!!!  

Czego masz prawo oczekiwać decydując się na rozmowę z pedagogiem szkolnym/ psychologiem?

 • Życzliwej uwagi, niezależnie od tego, z jaką sprawą zwrócisz się do pedagoga; zawsze zostaniesz bardzo uważnie wysłuchany!!!
 • Otrzymasz  informację na temat swojej sytuacji i propozycję porady oraz pomocy!!!
 • Zgodnie z Kodeksem Etyczno-Zawodowym Pedagoga i Psychologa obowiązującą zasadą jest  poufność i dyskrecja - z wyjątkiem sytuacji zagrożenia Twojego lub czyjegoś zdrowia albo życia!!!

 

Gdzie  szukać  pomocy?    Najbliższe  instytucje  pomocowe

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Szkolna 17   41-100 Siemianowice Śl.

Tel. (032) 228-13-91,  (032) 607-12-17,  (032) 229-17-66

www.mops.siemianowice.pl

 

Komenda Miejska Policji

Ul. Jana Pawła II 16  41-100 Siemianowice Śl.

Tel. (032) 359-62-00, (032) 220-33-25

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestępstw

Lokalny Ośrodek Wsparcia (bezpłatne porady prawne i psychologiczne)

Ul. Kapicy 15  41-100 Siemianowice Śl.

Tel. (032) 220-79-69, 0-509-568-980

e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej – hostel

Siemianowickie Stowarzyszenie Abstynentów „Wzajemna Pomoc”

(bezpłatne porady psychologa, prawnika, pracownika socjalnego, specjalisty ds. przemocy)

Ul. Pszczelnicza 10   41-100 Siemianowice Śl.

Tel. (032) 762 -81-44, (032) 762-80-91

e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Przychodnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia

Siemianowicki Klub Abstynentów „Szafran”

Aleja Młodych 16   41-100 Siemianowice Śl.

Tel. (032) 765-41-38,  (032) 765-37-77

www.uzaleznienia.siemianowice.pl

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

Ul. Olimpijska 2a  41-100 Siemianowice Śl.

Tel. (032) 608-65-65

www.poradniasiemianowice.republika.pl

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

Ul. 1 Maja 9   41-100 Siemianowice Śl.

Tel. (032) 228-21-27

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego – Poradnia Leczenia Nerwic

Ul. Szkolna 2  41-100 Siemianowice Śl.

Tel. (032) 228-30-21, (032) 228-14-91

 

Ośrodek Terapii i Psychoedukacji „Kompas”

(terapie rodzinne, porady, konsultacje psychiatryczne)
ul. Modrzejowska 27,  42-500 Będzin
tel. (32) 730-04-44    kom. 698-44-34-24

www.psychokompas.pl

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Młodzieży – „Feniks”

(Ośrodek Leczenia Nerwic, terapie indywidualne i rodzinne)

Ul. Witosa 21 Katowice

Tel. 32-209-83-12

www.nzozfeniks.pl

Centrum Mediacji Rodzinnych i Psychoterapii

(mediacje rodzinne, konsultacje psychologiczne, grupy wsparcia dla dzieci i rodziców)

Ul. Sobieskiego 11 Katowice

Tel. 0 604 111 527,  0 728 923 697,  0 602 15 15 08,  0 668 163 130

e– mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.mediacje-rodzina.pl

 

Oddział Depresji i Zaburzeń Lękowych

Ul. Korczaka 27   43-140 Katowice – Szopienice

Tel. (032) 256-82-09 wew. 301, 303

 

Śląskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów

Ośrodek Leczenia Nerwic i Zaburzeń Jedzenia „Dąbrówka”

Ul. Asnyka 10   44-100 Gliwice     

Tel. (032) 238-34-70

www.psychoterapia-silesia.org.pl     

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Punkt Interwencyjno – Konsultacyjny

(pomoc prawna dla ofiar przemocy)

Ul. Katowicka 77   41-500 Chorzów

Tel. (032) 241-54-73

 

Starochorzowski Dom Dobroci

(schronienie, opieka dla kobiet, dzieci, ofiar przemocy, pomoc psychologiczna, medyczna i prawna)

Ul. Kasprowicza 2  41-500 Chorzów

Tel. (032) 241-26-46

 

Schronisko dla Kobiet i Kobiet z Dziećmi

Ul. Orkana 7a   Katowice

Tel. (032) 203-12-60

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Dziewczętom i Kobietom

Ul. Krasińskiego 21  40-019 Katowice

Tel. (032) 255-38-69, 694-489-187

www.magdalena-katowice.eu

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej dla Rodzin z Problemem Alkoholowym

Ul. Bednorza 22  Katowice

Tel. (032) 256-92-78, (032) 256-61-81

 

Bank Informacji Kryzysowych Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie

Ul. Chrzanowskiego 17 Bytom

Tel. (032) 381-16-00

 

Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych.

Wojewódzki Ośrodek Zapobiegania i Leczenia Uzależnień
40 - 038 Katowice ul. Powstańców 31
tel./fax 032 209 11 81

Wspólnota Dobrego Pasterza - Punkt Pomocy Kryzysowej w zakresie Pomocy
Duszpastersko-Wychowawczo-Profilaktyczno-Medycznej dla Młodzieży

40 - 083 Katowice ul. Opolska 9
tel. 032 253 86 40

Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U"
Oddział Wojewódzki Katowice. Punkt Konsultacyjny

40 - 098 Katowice ul. Młyńska 21/23
tel. 032 253 83 46

Poradnia Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych i Współuzależnień

Poradnia Diagnostyki i Terapii AIDS
41 - 500 Chorzów ul. Zjednoczenia 10
tel./fax 032 349 93 93, 032 349 93 19

Fundacja "Dom Nadziei". Katolicki Ośrodek "Dom Nadziei"
41 - 900 Bytom ul. Konstytucji 9
tel. 032 286 06 23

 Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia
41 - 219 Sosnowiec ul. Szymanowskiego 5A
tel.032 298 93 87, fax 298 93 88 

Telefoniczne linie specjalne

Każdy potrzebujący pomocy może skorzystać z telefonów zaufania, gdzie dzwoniący zachowuje anonimowość.

 • 116 111 OGÓLNOPOLSKI  BEZPŁATNY  TELEFON  ZAUFANIA  DLA  DZIECI  I MŁODZIEŻY
  Ma on służyć młodym ludziom potrzebującym wsparcia i opieki. Osoby, które będą chciały poprosić o radę albo powiedzieć o swym kłopocie z rówieśnikami, rodzicami czy opiekunami mogą dzwonić pod ten numer od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00.  Wszystkim dzwoniącym, oprócz sytuacji, w których zagrożone jest życie lub zdrowie, zapewniona jest pełna anonimowość. Jednocześnie w Internecie działa serwis 116111.pl, w którym młode osoby mogą zadawać konsultantom pytania w trybie online i rozmawiać z rówieśnikami na forum.

           Ogólnopolski Telefon Zaufania:  0 801-199-990

 • 116 123 OGÓLNOPOLSKI  BEZPŁATNY  TELEFON  ZAUFANIA  DLA  OSÓB  W KRYZYSIE EMOCJONALNYM
  Dzwonić może każdy, kto potrzebuje wsparcia i pomocy psychologicznej w godz. 14.00-22.00

Telefony w sprawie przemocy:

 • 22 668 70 00, 22 692 82 26 OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE- "NIEBIESKA LINIA"
  Oferta telefonu "Niebieska linia" skierowana jest do osób doznających przemocy, osób stosujących przemoc wobec bliskich, świadków przemocy domowej. Poradnia telefoniczna działa w dni powszednie w godz. 14.00-22.00: dyżur prawny w ramach poradni odbywa się w poniedziałki i piątki w godz. 18.00-22.00.

Tel. 0 801-12-00-02, 0 800-20-00-01

 

www.niebieskalinia.info

www.przelamprzemoc.pl

Telefony w sprawie uzależnień:

 • 0801 011 294 TELEFON ZAUFANIA DLA UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
  Telefon czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00 - koszt połączenia jak za połączenie lokalne.
 • 0801 140 068 POMARAŃCZOWA LINIA - OGÓLNOPOLSKA LINIA TELEFONICZNA DLA RODZICÓW DZIECI PIJĄCYCH ALKOHOL
  Pomarańczowa linia to program przede wszystkim dla rodziców, którzy mają kłopoty wychowawcze z dziećmi pijącymi alkohol i zażywającymi narkotyki.
 • 0801 108 108 PORADNIA POMOCY PALĄCYM –INFOLINIA FUNDACJI PROMOCJI ZDROWIA
  Czynna codziennie w godz. 9.00-20.00, dodatkowo we wtorki w godz. 14.00-18.00 jest uruchomiony numer 22 643 92 86.
 • 0801 199 990 OGÓLNOPOLSKI TELEFON ZAUFANIA ODNOŚNIE NARKOMANII
  Telefon oferuje informację o sieci, profesjonalnej pomocy, wsparcie psychologiczne. Czynny jest codziennie w godz. 16.00-21.00. Całe połączenie płatne jest tylko 35gr.

 

 • 0801 109 696 INFOLINIA POGOTOWIA MAKOWEGO TOWARZYSTWA  POWRÓT Z "U"
  Czynny codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-20.00, w soboty w godz. 10.00-19.00.

 

 • (032) 258-65-55 Antynarkotykowy Telefon Zaufania

 

POMOC ON-LINE

www.narkomania.org.pl
www.poradnia.narkomania.org.pl

www.um.siemianowice.pl  (zakładka Narkomania)

Telefony w sprawach zdrowia:

 • 0801 888 448 TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS
  Dzwoniąc pod ten numer osoba inicjująca połączenie zapłaci wyłącznie za pierwszą minutę rozmowy wg stawki operatora lokalnego
 • PORADNIA INTERNETOWA HIV/AIDS
  www.aids.gov.pl; Ewa GG: 844 2779; Adam GG: 12452394 czynna środy w godz. 20.00-22.30.
 • 22 632 08 82 TELEFON DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD JEDZENIA
  Można dzwonić w sprawach anoreksji, bulimii, nadwagi codziennie w godz. 16.00-20.00

Telefony w sprawach innych:

 • 22 543 99 99  DLA ZAGROŻONYCH PRZEZ SEKTY RELIGIJNE
  Telefon obsługiwany przez Dominikański Ośrodek Informacji o Sektach i Nowych Ruchach Religijnych, czynny we wtorki w godz. 17.00-19.00
 • 22 628 95 24  GDY TWOIM PROBLEMEM JEST CIĄŻA
  Telefon Fundacji Pro Familia, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-18.00
 • 48 360 75 94  DLA OSÓB W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ
  Telefon Biura Porad Obywatelskich w Radomiu, czynny w poniedziałki w godz. 12.00-18.00, wtorki w godzinach 12.00-17.00.

 

Godziny dyżurów

GODZINY PRACY PSYCHOLOGA, PEDAGOGA I LOGOPEDY SZKOLNEGO

ROK SZKOLNY 2021/2022

 

 

PSYCHOLOG

DORADCA ZAWODOWY

PEDAGOG SZKOLNY

LOGOPEDA

PONIEDZIAŁEK

8:00 – 8:45 REWALIDACJA

8:45 – 14:45

14:45 – 15:45 REWALIDACJA

8:55 – 15:30

 

12:50 – 13:50
 REWALIDACJA

13:50 - 14:35

WTOREK

8:45 – 12:45

12:50 – 14:35

14.40 – 15.40 REWALIDACJA

8:00 – 11:45

11:45 – 12:15
REWALIDACJA

12:15 – 15:30

ŚRODA

12:45 – 14:45

14:45 – 15:15 REWALIDACJA

8:00 – 8:45

8:45 – 9:45 REWALIDACJA

9:50 – 13:35

8:00 – 13:35

13:35 - 14:35
REWALIDACJA

CZWARTEK

8.45 – 11.00


7:50 - 8:50 REWALIDACJA

8:55 – 13.35

8:00 – 8:40

8:40 – 9:40 REWALIDACJA

9:40 - 12:30

PIĄTEK

8.00 – 11.45

11.45 – 12.45 REWALIDACJA

12:45 – 14:45


8:00 – 10:30

8:00 – 10:30

10:30 - 11:00
REWALIDACJA

11:30 - 12:30

Gdzie szukać pomocy?

Gdzie  szukać  pomocy?

Najbliższe  instytucje  pomocowe:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Szkolna 17   41-100 Siemianowice Śl.

Tel. (032) 228-13-91,  (032) 607-12-17,  (032) 229-17-66

www.mops.siemianowice.pl

 

Komenda Miejska Policji

Ul. Jana Pawła II 16  41-100 Siemianowice Śl.

Tel. (032) 359-62-00, (032) 220-33-25

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestępstw

Lokalny Ośrodek Wsparcia (bezpłatne porady prawne i psychologiczne)

Ul. Kapicy 15  41-100 Siemianowice Śl.

Tel. (032) 220-79-69, 0-509-568-980

e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej – hostel

Siemianowickie Stowarzyszenie Abstynentów „Wzajemna Pomoc”

(bezpłatne porady psychologa, prawnika, pracownika socjalnego, specjalisty ds. przemocy)

Ul. Pszczelnicza 10   41-100 Siemianowice Śl.

Tel. (032) 762 -81-44, (032) 762-80-91

e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przychodnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia

Siemianowicki Klub Abstynentów „Szafran”

Aleja Młodych 16   41-100 Siemianowice Śl.

Tel. (032) 765-41-38,  (032) 765-37-77

www.uzaleznienia.siemianowice.pl

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

Ul. Olimpijska 2a  41-100 Siemianowice Śl.

Tel. (032) 608-65-65

www.poradniasiemianowice.republika.pl

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

Ul. 1 Maja 9   41-100 Siemianowice Śl.

Tel. (032) 228-21-27

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego – Poradnia Leczenia Nerwic

Ul. Szkolna 2  41-100 Siemianowice Śl.

Tel. (032) 228-30-21, (032) 228-14-91

Czytaj więcej: Gdzie szukać pomocy?