sp16@sp16.siemianowice.pl
ul. Szymanowskiego 11
41-103 Siemianowice Śląskie
Telefon  32 220 14 80

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

WŁAŚCICIEL

 1. Właścicielem strony internetowej – https://www.sp16.siemianowice.pl jest Szkoła Podstawowa nr 16 im. Bolesława Prusa w Siemianowicach Śląskich
 2. Za treści znajdujące się na stronie internetowej odpowiada dyrekcja i wyznaczeni pracownicy posiadający konta umożliwiające publikowanie treści oraz edycję strony internetowej

WARUNKI UŻYWANIA STRONY WWW

 1. Informacje zawarte na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 16 w Siemianowicach są publikowane jedynie dla celów informacyjnych i promocyjnych.
 2. Dane na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 16 w Siemianowicach chronione są przepisami ustawy o prawie autorskim, stanowią własność Szkoły Podstawowej nr 16 w Siemianowicach lub ich autorów.
 3. Korzystanie ze strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 16 w Siemianowicach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie się do warunków korzystania z serwisu określonych na niniejszej stronie.

WARUNKI UŻYTKOWANIA SERWISU

 1. Użytkownikowi serwisu przysługuje prawo pobierania oraz drukowania stron lub ich fragmentów pod warunkiem nienaruszania praw autorskich.
 2. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w serwisie internetowym Szkoły Podstawowej nr 16 w Siemianowicach w celach komercyjnych oraz poprzez włączanie ich do serwisów WWW, z zastrzeżeniem ust. 6 lub za zgodą dyrektora Szkoły Podstawowej nr 16 w Siemianowicach Śląskich poza wyjątkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa takich jak dozwolony użytek w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.).
 3. Nazwy firm i produktów znajdujące się na stronie szkoły mogą być znakami handlowymi odpowiednich właścicieli i zostały użyte w celach informacyjnych.

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Ryzyko z tytułu użytkowania niniejszego serwisu internetowego ponosi wyłącznie jego użytkownik.
 2. Szkoła Podstawowa nr 16 w Siemianowicach nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z niniejszego serwisu internetowego lub serwisów z nim zlinkowanych, a w szczególności za szkody będące następstwem:
  1) interpretacji i/lub wykorzystania informacji dostępnych w serwisie oraz za jakiekolwiek straty spowodowane stosowaniem tych danych;
  2) niemożności korzystania z serwisu, braku dostępu do niego, utraty danych lub utraty korzyści płynących z informacji dostępnych w serwisie.

OBOWIĄZYWANIE ZASAD

 1. Niniejsze warunki korzystania z danych, informacji i opracowań mają zastosowanie do wykorzystania tych danych, informacji i prac, z których korzystanie rozpoczęło się w czasie ich obowiązywania.
 2. Szkoła Podstawowa nr 16 w Siemianowicach ma prawo jednostronnej zmiany niniejszych warunków w części lub w całości w każdym czasie. Ich stosowanie przyjmuje się do dnia opublikowania treści.